Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden en privacy

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is eigendom van de Oude Herbergh

De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. De Oude Herbergh maakt niet enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. De Oude Herbergh behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De website is onderworpen aan Nederlands recht.

Privacybeleid

Persoonsgegevens & privacy
Wanneer u gebruik maakt van de contactformulieren zullen wij op de volgende manier omgaan met uw gegevens:

Wij springen nooit nonchalant om met onze gerechten en service en zullen dat ook niet doen met jouw persoonsgegevens. Voor ons spreekt het voor zich dat je persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden, rekening houdend met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals – maar niet alleen – de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’. Lees verder als je alles wilt weten over ons algemeen privacybeleid (dat we hierna gewoon ‘beleid’ zullen noemen).

Waarschuwing: Vanaf hier wordt het allemaal juridisch, maar we hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden. Toch kun je ervan op aan dat we je alles vertellen wat je moet weten over wanneer, waarom en hoe we je persoonsgegevens inzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze (eventueel) delen, hoe we ze beschermen en welke keuzes je in dit verband kunt maken.

Het beleid is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens in de context van verschillende applicaties (e-mail, websites voor gegevensverzameling) die door ons of namens ons ter beschikking gesteld of beheerd worden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegeven bij de Oude Herbergh?
De juridische entiteit die de algemene verantwoordelijkheid heeft voor de verwerking van je persoonsgegevens en als verwerkingsverantwoordelijke optreedt is:

 • De Oude Herbergh
 • Sumedia

Hoe zullen we je persoonsgegevens verwerken?
Afhankelijk van de reden waarom je ons je persoonsgegevens verstrekt, vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, de rechtsgrond(en) en het (de) doeleinde(n) van de verwerking, of ze worden doorgegeven en de geldende bewaringstermijnen.

Vragen, opmerkingen en klachten van consumenten
Neem contact met ons op, als u vragen heeft over deze gegevens verwerking. De volgende gegevens worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt:

 • Je e-mailadres
 • Je naam (voornaam en achternaam zoals vermeld)
 • Voorkeursgegevens reserveringen
 • De tekst van je boodschap

De oude Herbergh zal je persoonsgegevens enkel bijhouden om je vraag of reservering te verwerken. We bewaren ze dus lang genoeg om te antwoorden en/of je vraag of bekommernis te onderzoeken.

Bescherming van je persoonsgegevens
Wij hebben een reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde inzage of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van hun integriteit. Deze maatregelen werden ontwikkeld rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de mogelijke impact op je privacy en de bijbehorende kosten en zijn in overeenstemming met de huidige sectornormen en -praktijken.

Je persoonsgegevens worden alleen door een derde verwerkt, indien deze derde ermee instemt zich te houden aan deze technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

Rechten
Je hebt de volgende rechten in verband met jouw persoonsgegevens:

 • Als je persoonsgegevens die de Oude Herbergh heeft opgeslagen niet correct zijn, kun je natuurlijk een correctie vragen.
 • Je kunt altijd informatie vragen over je persoonsgegevens die de Oude Herbergh ingezameld, opgeslagen en verwerkt heeft.
 • Indien de verwerking op jouw toestemming gebaseerd is, kun je je toestemming voor de opslag en verwerking van je persoonsgegevens intrekken.
 • Je kunt van ons eisen dat we al je gegevens wissen.
 • Je hebt het recht om een beperking op de verwerking van je persoonsgegevens te vragen (bijvoorbeeld terwijl de juistheid van je persoonsgegevens gecontroleerd wordt).
 • Als je het niet eens bent met de manier waarop de Oude Herbergh je persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Waar kun je terecht met vragen of verzoeken?
Met vragen, verzoeken of klachten in verband met de toepassing van dit beleid of om je rechten uit te oefenen zoals beschreven in dit beleid, kun je contact met ons opnemen via dit e-mailadres: info@oudeherbergh-oosterbeek.nl.

Wijzigingen aan ons beleid
We zullen ons beleid regelmatig evalueren en mogelijke wijzigingen bekendmaken via deze webpagina. Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2021.